pexels-pixabay-355948

Marknadspaket medium - Helhetslösningen

Helhetslösningen - En lösning som leder er hela vägen från nuläget mot de uppsatta finansiella tillväxtmål vi hjälper er att definiera

Redan från start tillhandahåller vi en dedikerad coach som hjälper er från början med att sätta mål och strategier hela vägen fram tills målet är nått. 

I vårat arbete så använder vi oss av dem bästa experterna på marknaden inom deras specifika område. 

I denna lösning syr vi ihop vilken kombination av dessa experttjänster som passar eran situation bäst. 

inställt sikte

Med en rad olika åtgärder tar vi er från start till mål. I denna tjänst kommer ni ha full tillgång till det nätverk vi har med experter inom många tänkbara områden. 

Våra erfarna tillväxtkonsulter kommer hjälpa er att få hjälp av rätt typ av expert helt baserat på eran situation. Det kan vara experter inom sociala medier, hemsidor eller försäljning exempelvis. 

Vi jobbar med dem bästa i branschen på var och ett av områdena för att säkerställa att vi levererar på allra högsta nivå med den bästa kvalitén. 

  1. Nuläge och målsättning var är ni idag och var är ni på väg
  2. Strategiarbete hur når vi målen, vilka verktyg behövs
  3. Löpande aktiviteter/åtgärder vad behöver utföras
  4. Nyttjande av diverse specialistområden - Vilka experter används och när i tiden används dessa. Optimering av sociala kanaler och mötesbokning är exempel på områden som går att nyttja för att ta oss framåt.
  5. Nå målen!
pexels-rdne-stock-project-7821498

Nuläge och målsättning, Tillsammans med en erfaren tillväxtkonsult lokaliseras vilka långsiktiga tillväxtmål som är viktiga för verksamheten och bryter ner i kortare delmål för att närma sig en plan för tillvägagångssättet. Ni kommer även diskutera nuläget och frågor kring var ni befinner er idag och varför. Nuläget tillsammans med målsättningen ger en tydlig bild av var ni är på väg och vad ni tar er ifrån.

Strategi, baserat på de uppsatta målen som finns och ett definierat nuläge så hjälps vi åt att ta fram en strategi för att nå hela vägen. Vilka typ av insatser behövs och när i tiden behövs dem. Här sätter vi en konkret plan på vilka åtgärder som behöver utföras och när under resans gång vi behöver göra detta.

Löpande aktiviteter och åtgärder,  Tillsammans med eran tillväxtkonsult så kommer ni med löpande och kontinuerliga avstämningar ha gott sällskap hela vägen från nuläget fram till det slutgiltiga målet. Våra erfarna och seniora coacher håller er i handen hela vägen med ett starkt syfte, att ni ska nå era mål på utsatt tid. 

Nyttjande av specialistområden, De slutsatser som är framtagna under strategiarbetet utförs. Behöver ni optimera era sociala medier, arrangera ett mindre event, säljutbildningar eller annonsering på valda kanaler är exempel på aktiviteter som vi hjälper er att sätta i verket i rätt tid för att nå era mål.