pexels-pixabay-159213

Vår historia

En föränderlig resa men med en röd tråd - Vi har alltid hjälpt våra kunder mot högre resultat

Allt tog sin början redan 2014 när en ung man som brann för försäljning ville hjälpa fler. Quality Business Prospects startades med ett syfte, att hjälpa företag att öka försäljningen. 

Från start levererades mötesbokning och säljkonsulttjänster med ett högt fokus på extremt hög kvalité. Det som stack ut i mängden var att det levererades riktiga resultat och kvalité framför kvantitet. Då var fokuset att i praktiken utföra säljinsatser åt kunden, idag lär vi istället ut metoderna och strategin våra kunder kan använda för att själva skapa resultatet.

Genom våra erfarenheter samt beprövade metoder, effektiv coachning och samarbeten med de bästa experterna på marknaden så hjälper vi våra kunder att avgöra vilka steg som behöver tas för att nå högre höjder. 

Genom att gå ner i djupet på hur nuläget ser ut, vilka utmaningar och förutsättningar som finns så hjälps vi åt att skapa kortsiktiga och långsiktiga mål samt en plan att nå dit. Vi följer sedan med hela vägen från start till mål med de verktyg som behövs för att ta sig hela vägen.